Zásady ochrany osobních údajů

Znění platné od 1. 6. 2021

Vážíme si toho, že nám svěřujete vaše osobní údaje, proto s nimi nakládáme tak, abychom vaši důvěru nezklamali.

Úvod

 1. Správce osobních údajů:
  Seyfor, a. s., IČ 01572377, se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7072
 2. Společnost Seyfor, a. s. vyvíjí a poskytuje k užívání webovou aplikaci sloužící ke studiu. Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://www.miniakademie.cz (dále jen „aplikace“).

Legislativa

 1. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou.
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 3. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 4. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Osobní údaje

 1. Kliknutím na ověřovací link obdržený při registraci začínáme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
 2. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, profilování nevyužíváme.
 3. Zpracováváme tyto obecné osobní údaje, protože jsou nezbytně nutné pro níže uvedené účely zpracování:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu
  • adresa sídla společnosti
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • číslo bankovního účtu
  • telefonní číslo
  • IČ a DIČ
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace nebo odeslání požadavku na zákaznickou podporu u neregistrovaných uživatelů
  • certifikát EET, pokud propojujete aplikaci iDoklad s EET
  • vyobrazení vašeho vlastnoručního podpisu, pokud si přejete, jej na fakturách uvádět
  • identifikační číslo (PIN) přidělený správcem
  • fotografie, pokud sami vložíte

Účel zpracování osobních údajů

 1. Výše uvedené osobní údaje bez vašeho souhlasu zpracováváme za účelem:
  • plnění práv a povinností ze smlouvy, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání
  • oprávněného zájmu, kterým je především ochrana serverů před útoky a ochrana uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami
  • oprávněného zájmu, abychom vás mohli informovat, co je v iDokladu nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abychom mohli odpovídat na dotazy, které obdržíme, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb souvisejících s vaším účetnictvím
 2. Osobní údaje jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo zpracováváme pouze s vašim souhlasem k marketingovým účelům, a to tak, že od nás budete dostávat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb, které přímo nesouvisejí s účetnictvím. Budeme vás také informovat o věrnostních akcích, událostech nebo bonusech. Svůj souhlas s můžete kdykoli odvolat.

Doba zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se však různí podle účelu zpracování.
 2. Telefonickou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 1 roku. Komunikaci se zákaznickou podporou prostřednictvím chatu si uchováváme po dobu 1 roku u neregistrovaných uživatelů a u registrovaných uživatelů po dobu trvání uživatelského účtu a 1 rok po jeho zániku. Po stejnou dobu uchováváme požadavky všech uživatelů přijaté e-mailem zaznamenané v našem interním systému.
 3. Osobní údaje potřebné k plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu a následně 5 let po jeho skončení.
 4. Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání informací o iDokladu zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu a následně 1rok po jeho skončení.
 5. Osobní údaje na základě souhlasu zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nejdéle do 30 dní od data odvolání již nebudou vaše osobní údaje za marketingovým účelem zpracovávány.

Příjemci osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu je neprodáváme. Abychom mohli nabízet co nejlepší služby, používáme kvalitní a ověřené nástroje třetích stran.
 2. Při poskytování služeb nám pomáhají následující příjemci osobních údajů, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu nebo zasláním požadavku na adresu gdpr@solitea.cz.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od iDokladu nebo jeho partnerů, můžete se z odběru odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu.

Pravidla používání Cookies

 1. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 2. Soubory Cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou sdělit, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Pokud si nepřejete soubory Cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory Cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem.

Poučení o vašich právech

 1. Máte právo vědět, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Obraťte se na nás, napište nám, pokud budete potřebovat:
  • Získat opis osobních údajů – my vám rádi pošleme, jaká data o vás máme uchovaná
  • Opravit vaše osobní údaje – zajistíme jejich aktualizaci
  • Výmaz osobních údajů – pokud si přejete, aby vaše osobní údaje nebyly dále zpracovávány, postaráme se o to
  • Omezit zpracování osobních údajů – zajistíme, aby se tak stalo
  • Odvolat souhlas – kdykoli můžete váš souhlas odvolat a my tak učiníme
  • Převést osobní údaje – vaše osobní údaje vám zašleme, abyste je mohli předat jinému správci osobních údajů
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – váš požadavek vyřídíme
  • Podat stížnost – našim dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit, byli bychom však rádi, kdybyste se s veškerými nejasnostmi obraceli na nás, věřím, že je dokážeme vyřídit ke spokojenosti všech.

Závěrečná ustanovení

 1. Zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky použití aplikace iDoklad, součástí je i naše Cookie Policy. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.6.2021.